ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Βασικοί κανόνες συντήρησης και καθαρισμού είναι:

  1. Το κούφωμα πρέπει να ανοίγει και να κλεινει χρησιμοποιώντας τη σπανιολέττα στις σωστές θέσεις, όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην περίπτωση που το κούφωμα έχει μηχανισμό ανάκλησης η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθείται ιδιαίτερα σχολαστικά, διότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μπλοκαρισθεί ο μηχανισμός ανάκλησης και να μην λειτουργεί το κούφωμα. Εάν συμβεί αυτό, καλέστε αμέσως το service της εταιρείας και ναμην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη ζημιά.
  2. Τα κουφώματα πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν με προσοχή και σχολαστικότητα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέποει να δίνεται κατα τον τερματισμό ανοίγματος του κουφώματος, ώστε να μην προκληθεί μηχανική βλάβη σε παρελκόμενο εξάρτημα ή μηχανισμό.
  3. Καθαρίζετε τα κουφώματα με μαλακό πανί και ουδέτερα υγρά καθαρισμού συχνά, μέσα και έξω.
  4. Όλα τα κινητά σημεία του κουφώματος (μηχανισμοί), αλλά και οι μεντεσέδες πρέπει να λιπάινονται κάθε έξι (6) μήνες με σπρέι ή γράσσο σιλικόνης.
  5. Τα λάστιχα πρέπει να ψεκάζονται με το ίδιο σπρέι σιλικόνης, και να σκουπίζονται με καθαρό πανί.
  6. Υπολείμματα σιλικόνης που τυχόν έχουν παραμείνει σε κάποια σημεία  μπορεί να τα απομακρύνετε με βαμβάκι και οινόπνευμα. Τα αλκαλικά οικοδομικά υλικά (όπως ασβέστης, τσιμέντο και γύψος) δεν πρέπει να μένουν προσκολλημένα στην βαφή. Το φίλμ προστασίας πρέπει να αφαιρείται μετά την τοποθέτηση γιατι η έκθεση στον ήλιο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
  7. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οξέα ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. Δεν τρίβουμε τα κουφώματα με βούρτσες ή άλλα υλικά που χαράζουν.
  8. Τα κουφώματα αλουμινίου είναι μελετημένα να δέχονται και να αποβάλλουν τα νερά της βροχής διαμέσου των νεροχυτών απορροής υδάτων. Αυτό δε σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να αποβάλλουν ποσότητες νερού που πέφτουν πάνω τους με μεγάλη πίεση, όπως όταν τους ρίχνουμε νερό με την πίεση του λαστίχου ποτίσματος, κατά το πλύσιμο. Συνίσταται να αποφεύγεται αυτή η μέθοδος καθαρισμού.
  9. Τα ρολά τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρικό μηχανισμό πρέπει να χειρίζονται όπως υποδεικνύει ο τεχνικός που τα τοποθετεί. Στην  περίπτωση που μπλοκαριστεί ο ηλεκτρικός μηχανισμός καλέστε το service της εταιρείας και σε καμία περίπτωση μην επέμβετε μόνοι σας γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρότερης βλαβης και ατυχήματος.
  10. Έχετε πάντα πρόχειρο το τηλέφωνο του service της εταιρείας, για κάθε προφορική οδηγία, συμβουλή ή επέμβαση.