Στην ΣΙΔΑΛΟΥΜΙΝ έχουμε λάβει την πιστοποίηση GOLD της Europa. Πρόκειται για τη μέγιστη πιστοποίηση κατασκευών αλουμινίου που αφορά:

  • στο επίπεδο του μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από την εταιρεία κατασκευής,
  • την συνεχή και αδιάλειπτη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες,
  • τη συμμετοχή σε τεχνικές ενημερώσεις για τη σωστή τήρηση των προδιαγραφών
  • την πιστοποίηση CE
  • την παροχή εγγύησης στον καταναλωτή